Stengeforter Chrëschtmaart 2011

E Sonndeg, den 18. Dezember 2011 hu mir um Chrëschtmaart zu Stengefort op der Gemengeplaz eis Bastelaarbechten fir e gudden Zweck verkaf. Dëst Joer gëtt den Erléis un de "Centre Propédeutique Professionnel (Päerd’s Atelier A.s.b.l., www.liewenshaff.lu) gespend. Zesumme mat de Schülerinnen a Schüler aus deenen anere Klasse vun der Stengeforter Grondschoul an de Responsablen aus der Maison Relais hu mir déi 2 Weekender eng Recette vun 3111,76 EUR gemaach (Gewënn: 1515,83 EUR) Iech all villmools Merci fir ären Asaz fir dëse gudden Zweck!

Unser Onlinekalender
Unser Onlinekalender
iam for kids
iam for kids
Antolin - Mit Lesen punkten!
Antolin - Mit Lesen punkten!